Tankenötter AB Logo, the QUATTRO puzzle

HALVOR-halsband

* MINDRE SVÅR *

Förena de två halvorna.

Idé och konstruktion: Erik Johansson 1981.

Denna design: Erik Johansson 1981.

Utgick ur sortimentet 1987.

Tillverkad av Tankenötter AB,  ©Tankenötter AB

Bild på HALVOR-halsband