Tankenötter AB Logo, the QUATTRO puzzle

ARMBAND

* MINDRE SVÅR *

Para ihop de färgade kulorna.

Idé och konstruktion: Erik Johansson 1981.

Denna design: Erik Johansson 1981.

Utgick ur sortimentet 1988.

Tillverkad av Tankenötter AB,  ©Tankenötter AB


Bild på ARMBAND