Tankenötter AB Logo, the QUATTRO puzzle

Topple

Här är tornbygget som många känner igen från TV-programmet "Riket". Man turas om att ta bort en bit underifrån och lägga den på toppen - utan att tornet rasar.


Bild på Topple