Tankenötter AB Logo, the QUATTRO puzzle

 

Förpackningens utseende

 

 


Bild på F¨rpackningens utseende