Tankenötter AB Logo, the QUATTRO puzzle

STOCKEN

* MINDRE SVÅR *

Sätt båda kulorna på samma sida av stocken.

Två kulor på ett snöre åtskilda av en stock. Snöret är ändlöst och lindat över och genom stockens båda hål. Hålen är för små för kulorna.

Den här tankenöten är en förenkling av det klassiska reptickets problem (Cylindern). Det nya är att bara halva knuten används och att lösningen här blir lättare att upptäcka och utföra. Dessutom tillåter inte konstruktionen en alternativ lösning av det gamla repticket som upptäcktes 1989 när idén till vår egen "Kulflytt" prövades. Tankenöten tillhör kategorin snörpussel.

Idé och konstruktion: Erik Johansson 1989.

Denna design: Erik Johansson 1989.

Tillverkad av Tankenötter AB

Copyright 1989 © Tankenötter AB


Bild på STOCKEN