Tankenötter AB Logo, the QUATTRO puzzle

HÄSTSKOR

* MINDRE SVÅR *

Ta bort metallringen.

Två hopkopplade hästskoformade metallbågar med en ring mitt på. Ett gammalt klassiskt problem. Tankenöten tillhör kategorin trådpussel. Sådana spreds redan på 1600 - talet. En gammal benämning på trådpussel är tankelås, man använde ibland kraftigare modeller som hänglås.

Trots spridningen av detta problem varierar formerna inte mycket, bågarna behöver vara någonting åt hästskohållet och de måste vara hopsatta med "gångjärn" som ledar i två plan. Alla kända former har använt små ringar som gångjärn.

Idé och konstruktion: Ursprung okänt.

Denna version: Erik Johansson 1981. Gångjärnsringarna har ersatts av flexibla snöröglor vilket gör lösningen lättare, men samtidigt så smidig att man oftast missar vad som händer.

Tillverkad av Tankenötter AB


Bild på HÄSTSKOR