Tankenötter AB Logo, the QUATTRO puzzle

FJORDING

* MEDELSVÅR *

Ta bort den större metallringen.

En figur med avlångt hål håller fast en ring med hjälp av ett snöre genom hålet. Snöret har en kula och en ring som stopp. Ett klassiskt problem. Det här är grundknepet för de flesta problemen i kategorin ring-snöre-kula pussel.

Knepet förekommer i många olika former över hela världen. En vanlig form är en metallbygel fastsatt i en träkloss och med ett snöre genom bygeln som håller fast ringen. I snörets bägge ändar sitter en kula och en bricka. Hästen motsvarar bygeln och klossen. Det som gör vår variant annorlunda är att snörets ena ände är fastsatt i hästen. I det här fallet påverkar det inte lösningen.

Idé: Ursprung okänt. är vanligt förekommande sedan några årtionden. Längre tillbaka användes knepet i en del s.k. tankelås av metalltråd.

Denna konstruktion: Erik Johansson 1989.

Tillverkad av Tankenötter AB

Copyright 1989 © Tankenötter AB


Bild på FJORDING