Tankenötter AB Logo, the QUATTRO puzzle

ARDENNER

* SVÅR *

Ta bort den stora metallringen.

En figur med ett avlångt hål håller fast en ring med hjälp av ett snöre som går två gånger genom hålet. Ett populärt numera klassiskt problem med flera steg i lösningen som kan tas i lite olika ordning, vilket gör det svårt att sedan upprepa det som lyckades.

Problemet tillhör ring-snöre-kul kategorin och är vanligt förekommande sedan några årtionden över hela världen i många olika former och varianter. En vanlig form är en platt och bred avsmalnande sticka med det avlånga hålet för snöret nära smala änden. Snöret går genom hålet två gånger och har en kula och en stoppbricka i var ände. Ringen som skall tas bort kommer inte över stickans breda ände.

Upphovsman: Ursprung okänt.

Denna version: Erik Johansson 1989. Hästen motsvarar stickan.

Tillverkad av Tankenötter AB

Copyright 1989 © Tankenötter AB


Bild på ARDENNER