Engelsk flagga

Ladda ner lösningar

Är du i desperat behov av en lösning till en av våra tankenötter, så kan du ladda ner lösningen direkt om du har kvar förpackningsbladet med information om tankenöten. Det är den 13-siffriga EAN-koden du behöver ha för att få rätt lösning. Lösningsfilerna är PDF-dokument och de är mellan 50 kb och 200 kb stora.

Förpackningens EAN-kodnummer:

Skriv in förpackningens 13-siffriga EAN-kodnummer.


Få lösningar med epost

Har du inte kvar informationsbladet från förpackningen så skickar vi din lösning med epost. För att få rätt lösning behöver du veta namnet på tankenöten, eller ännu bättre ge en kort beskrivning av hur tankenöten ser ut.

Epost-adress: Skicka lösning på: engelska  svenska. Pusselbeskrivning: